Skip to main content
Späť na výber

Turčianske Teplice

SNP 95, s. č. 585

1653 m²
Podlahová plocha

609 m²
Zastavaná plocha

Informácie

Budova sa nachádza v centre mesta Turčianske Teplice. V roku 2013 objekt prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, z pôvodného objektu sa zachovali iba základy a základové pätky, zvislé a vodorovné nosné oceľové konštrukcie, stropné panely, strešná konštrukcia, výťahová šachta nákladného výkladu, strojovňa výťahu a časť murovaného obvodového plášťa, ostatné konštrukcie boli odstránené a nahradené novými konštrukciami.  Na I. PP sa nachádzajú skladové priestory, technická miestnosť – strojovňa, elektrorozvodňa, schodisko, stanica nákladného výťahu, chladiaci box, šachta osobného výťahu, sociálno-hygienické priestory pre zamestnancov a priestory pre upratovačku. Na I. NP sa nachádzajú obchodné priestory s technickým zázemím, skladové priestory, osobný výťah, stanica nákladného výťahu, schodisko so vstupným vestibulom a kotolňa. Na II. NP sa nachádza jeden obchodný priestor so zázemím, vestibul, sociálno-hygienické priestory pre verejnosť a zamestnancov, stanica osobného a nákladného výťahu , kotolňa a schodisko.  Jedná sa o trojpodlažnú budovu s dvomi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Nosnú konštrukciu tvorí oceľový skelet pozostávajúci zo stĺpov uzavretého dvojitého U profilu osadených do pätiek v modulovej zostave, stropná konštrukcia z oceľových priehradových väzníkov, na ktorých sú osadené trapézové plechy s betónovou zálievkou. Oceľová konštrukcia budovy je opatrená protipožiarnym nástrekom. Vonkajšia úprava povrchov stien sú presklené steny a obklad z materiálu fundermax, škrabaná silikátová omietka. Stropy s rovným závesným podhľadom kazetovým. Vnútorná úprava povrchov stien je hladká sadrová omietka, keramický obklad v sociálno-hygienických priestoroch. Povrchy podláh na I. PP tvorí prevažne keramická dlažba.

Budova je momentálne plne obsadená.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem alebo informácie o tejto nehnuteľnosti stačí vyplniť náš krátky formulár a my Vám do 24 hodín odpovieme.