Skip to main content
Späť na výber

Senec

Fučíková 8, s. č. 556

10195 m²
Podlahová plocha

10380 m²
Zastavaná plocha

Informácie

Aktuálna voľná podlahová plocha:
– 1.NP: 366,21 m2

SO-02 – Jednopodlažný objekt, predelený murovanou deliacou priečkou na dve funkčne neprepojené časti s priamym prístupom z dvora, pričom zadná časť objektu je prístupná aj cez objekt SO-15. Jeho súčasťou je vstavba administratívnej časti pozostávajúcej z 1 miestnosti postavená ako ľahká oceľová konštrukcia s obvodovými stenami zo zateplených trapézových profilov, z vnútornej strany obitá DT doskami. Objekt je založený na základových pásoch a pätkách z prostého betónu. Nosný konštrukčný systém tvoria murované obvodové konštrukcie a oceľové stĺpy. Zastrešený je sedlovou strechou z oceľových priehradných väzníkov bez stropnej konštrukcie. Krytina strechy je z pozinkovaného trapézového plechu, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenno-cementové omietky hladké, stĺpy sú opatrené náterom, vonkajšie úpravy povrchov sú vápenno-cementové omietky hladké. Exteriérové brány sú oceľové dvojkrídlové. Objekt nie je vykurovaný, má nové vnútorné rozvody elektriny.

SO-06, 07, 08 – Objekt je založený na základových monolitických pásoch a pätkách z prostého betónu. Nosný konštrukčný systém tvorí typová oceľová konštrukcia s oceľovými stĺpmi a zastrešením z oceľových priehradových väzníkov so závesnými pohľadovými doskami. Ako výplňové obvodové murivo sú použité veľkorozmerové siporexové prvky uložené naležato. Zastrešený je sedlovou strechou bez stropnej konštrukcie. Krytina strechy je z pozinkovaného trapézového plechu, vrátane klampiarskych konštrukcií. Úpravy vnútorných povrchov stien tvoria vápenné omietky hladké, vonkajšie úpravy povrchov detto. Exteriérové brány sú dvojkrídlové kovové, interiérové dvere na vstavbách sú na báze dreva. Okná na objekte sú jednoduché oceľové, miestami v kombinácii so sklobetónovými tvárnicami. Podlahy sú z betónovej mazaniny a liateho asfaltu. Objekt nie je centrálne vykurovaný, vykurované sú iba vstavby s lokálnymi elektrickými telesami. Objekt má vnútorné rozvody elektriny. Plyn je vedený z miestnosti plynomerne (SO-13) po vonkajšej fasáde objektov, s možnosťou napojenia.

SO-09 – Objekt je postavený ako trojloďový, založený na základových pásoch a pätkách z prostého betónu. Nosný konštrukčný systém tvoria oceľové nosné stĺpy s priehradnými strešnými väzníkmi. Nenosný obvodový plášť je murovaný. Každá loď objektu je zastrešená sedlovou strechou bez stropnej konštrukcie. Úpravy vnútorných povrchov murovaných stien tvoria vápenné omietky hladké, vonkajšie úpravy povrchov detto. Okná na objekte sú jednoduché oceľové. Podlahy sú hrubé betónové s povrchovou vrstvou z liateho asfaltu. Objekt bol v minulosti vykurovaný stropnými plynovými registrami, ktoré sú v súčasnosti nefunkčné, vykurovaná je iba vstavba, a to lokálnym elektrickým vyhrievacím telesom. Objekt má vnútorné rozvody elektriny. Objekt je vybavený bleskozvodom. K objektu bol pristavený funkčne neprepojený objekt SO-10, slúžiaci na administratívne účely.

SO-10 – Objekt je založený na betónových základových pásoch. Nosný konštrukčný systém tvoria murované obvodové nosné steny, zastrešený je plochou strechou, krytina strechy je z asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov murovaných stien tvoria vápenné omietky hladké, z časti sadrokartónové podhľady so zabudovaným osvetlením, vonkajšie úpravy povrchu sú vápenné omietky hladké. Dvere sú drevené v oceľových zárubniach. Okná na objekte sú drevené zdvojené, opatrené z exteriéru. Objekt je vykurovaný plynovým kotlom, vykurovacími telesami sú doskové radiátory.

SO-11 – Objekt je založený na betónových základových pásoch. Nosný konštrukčný systém tvorí železobetónový monolitický nosný skelet s murovanými obvodovými stenami z pálených tehál, deliace priečky sú murované. Stropné konštrukcie objektu sú zo ŽB monolitických dosák, objekt je zastrešený plytkou sedlovou strechou s krytinou z natavovaných asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné omietky hladké, na 1. NP a na schodiskách ubytovacej časti v kombinácii s olejovým náterom, v kuchynke a na recepcii je sadrokartónový podhľad, vonkajšie úpravy povrchov brizolit. Jednotlivé podlažia sú vertikálne prepojené dvojramenným betónovým schodiskom. Exteriérové dvere a okná na ubytovacej časti sú plastové, čiastočne presklené izolačným dvojsklom. Okná na zvyšku objektu sú drevené s mrežami alebo zamurované, vráta do skladových priestory sú oceľové. Interiérové dvere sú na báze PVC, v priestore schodiska je podlaha z liateho terazza. V hygienických miestnostiach je keramická dlažba. Leiber osadenými v suteréne, vykurovacími telesami sú doskové, rebríkové alebo liatinové rebrové radiátory. TÚV je pripravovaná v zásobníkových ohrievačoch TÚV. Objekt má vnútorné rozvody elektriny, plynu, studenej a teplej vody a kanalizácie.

SO-12 – Jedná sa o jednopodlažný objekt rozdelený murovanou stenou na 2 funkčné časti, ktoré sú samostatne prenajateľné. Vstup do jednotlivých častí objektu je zabezpečený priamo z dvora areálu samostatnými oceľovými vrátami. V objekte sa nachádza murovaná vstavba kancelárie. Objekt je založený na betónových základových pásoch a pätkách. Nosný konštrukčný systém tvoria murované obvodové nosné steny z pálených tehál. Zastrešený je sedlovou strechou u oceľových priehradových väzníkov bez stropnej konštrukcie. Na oceľových väzníkoch sú uložené drevené hranoly s dreveným záklopom. Krytina strechy je z asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov murovaných stien tvoria vápenné omietky hladké, vonkajšie úpravy povrchov detto. Exteriérové brány sú dvojkrídlové oceľové, interiérové dvere na vstavbe sú plné na báze dreva v oceľovej zárubni. Okná na objekte sú oceľové s presklením s drôteným pletivom. Podlahy sú betónové s asfaltovým povrchom. Objekt nie je vykurovaný, vykurovaná je iba vstavba s lokálnym elektrickým vyhrievacím telesom. Objekt má vnútorné rozvody elektriny, nemá rozvody plynu, vody a kanalizácie.

SO-15 – Jedná sa o jednopodlažný objekt rozdelený na 2 funkčné časti, ktoré sú samostatne prenajateľné. Vstup do jednotlivých častí objektu je zabezpečený priamo z dvora areálu samostatnými vrátami. Objekt je postavený ako trojloďový, založený na základových pásoch a pätkách prostého betónu. Nosný konštrukčný systém tvoria oceľové nosné stĺpy s priehradovými strešnými väzníkmi. Nenosný obvodový plášť je murovaný. Každá loď objektu je zastrešená sedlovou strechou bez stropnej konštrukcie. Na oceľových väzníkoch sú uložené drevené hranoly s dreveným záklopom. Krytina strechy je z asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov murovaných stien tvoria vápenné omietky hladké, vonkajšie úpravy povrchov detto. Vstupné brány sú dvojkrídlové oceľové. Okná na objekte sú jednoduché oceľové. Podlahy sú hrubé betónové s povrchovou vrstvou liateho asfaltu. Objekt má vnútorné rozvody elektriny, rozvody plynu, vody a kanalizácie.

SO-16, 17 – Objekt je založený na betónových základových pásoch. Nosný konštrukčný systém tvorí železobetónový monolitický nosný skelet s murovanými obvodovými stenami z pálených tehál, deliace priečky sú murované. Stropné konštrukcie objektu sú zo ŽB monolitických dosák, objekt je zastrešený plytkou sedlovou strechou s krytinou z natavovaných asfaltových pásov. Objekt je zastrešený plytkou sedlovou strechou s krytinou z natavovaných asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Objekt má vnútorné rozvody elektriny, plynu, studenej a teplej vody a kanalizácie. Jednotlivé podlažia sú vertikálne prepojené dvojramenným betónovým schodiskom.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem alebo informácie o tejto nehnuteľnosti stačí vyplniť náš krátky formulár a my Vám do 24 hodín odpovieme.