Skip to main content
Späť na výber

Rožňava

Šafárikova 18, s. č. 1970

2781 m²
Podlahová plocha

2943 m²
Zastavaná plocha

Informácie

Obchodné centrum KOCKA v Rožňave je zrekonštruovaný objekt na Šafárikovej ulici. V roku 2015 boli na nákupnom stredisku zhotovené stavebné úpravy. Pôvodná stavba bola daná do užívania v roku 1985. Ide o dvojpodlažnú budovu so suterénom, kde sa nachádzajú obchodné priestory na prenájom. Rekonštrukcia existujúceho objektu zabezpečila užívanie stavby vo vyššom štandarde. Objekt sa nachádza vo veľmi dobrej lokalite vzhľadom na centrum mesta. Je situovaný v blízkosti námestia, čo mu vytvára potenciál dobre využívaného objektu. Pôvodné hmotové členenie objektu sa rekonštrukciou vo výraznej miere nezmenilo.

Budova pozostáva z predajní, skladových priestorov a technických priestorov, elektrorozvodni, schodiska, stanice nákladného výťahu, sociálno-hygienických priestorov pre zamestnancov a priestorov pre upratovačky. Jedná sa o trojpodlažnú budovu s dvomi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím, pôdorysného tvaru L. Nosnú konštrukciu budovy tvorí železobetónový skelet. Stropnú konštrukciu tvoria železobetónové prievlaky osadené na stĺpoch, na ktorých sú osadené stropné železobetónové panely. Železobetónový skelet budovy je vertikálne aj horizontálne stužený betónovými prvkami. Na prízemí sa nachádza päť prenajímateľných priestorov rôznej podlahovej plochy prístupných zo vstupnej haly alebo priamo z ulice. V suteréne sa nachádza ešte jeden priestor na prenájom. Zo vstupnej haly je trojramenným schodiskom a preskleným výťahom prístupné druhé nadzemné podlažie, kde sa nachádza ďalší prenajímateľný priestor. Objekt zahŕňa aj doplnkové priestory ako hygienické zázemie pre zákazníkov aj zamestnancov, sklady a technické miestnosti. Obvodný plášť je zhotovený z plynosilikátových dielcov, na II. NP sú čelné fasádny z predsadenej konštrukcie zhotovenej z fundermaxu, zvyšok je murovaný z pórobetónových tvaroviek. V časti murovaného obvodového plášťa je konečná úprava fasády zo silikónovej škrabanej omietky so zateplením kontaktným zatepľovacím systémom baumit. Z východnej strany od Šafárikovej ulice je presklená stena s panoramatickým osobným výťahom. Strešná konštrukcia plochá, strecha trojvrstvová s tepelnou izoláciou, pokrytá fóliou fatrafol. Klampiarske konštrukcie strechy sú z poplastovaného plechu, parapety z plechu, z časti plastové. Vonkajšia úprava povrchov stien sú presklené steny, fundermax a škrabaná silikónová omietka. Stropy sú s rovným závesným podhľadom kazetovým. Vnútorné deliace konštrukcie sú zhotovené zo sadrokartónu. Vnútorná úprava povrchov stien a priečok hladká sadrová omietka, v sociálno-hygienických priestoroch keramický obklad. Schody sú zo železobetónovej konštrukcie, nášľapná vrstva z keramickej dlažby. Budova je vybavená protipožiarnymi konštrukciami, je rozdelená na požiarne úseky. Vykurovanie je ústredné teplovodné podlahové.

Budova je momentálne plne obsadená.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem alebo informácie o tejto nehnuteľnosti stačí vyplniť náš krátky formulár a my Vám do 24 hodín odpovieme.