Skip to main content
Späť na výber

Lučenec

Adyho, s. č. 2889

1377 m²
Podlahová plocha

1455 m²
Zastavaná plocha

Informácie

Objekt je súčasťou viacfunkčného bytového domu, kde asi polovicu jeho zastavanej časti tvorí jeho prízemie a druhá časť je zakrytá plochou strechou. Stavba je postavená na základových pásoch a pätkách z prostého betónu. Zvislé nosné konštrukcie tvoria prefabrikované železobetónové dosky. Strecha je plochá s mäkkou živičnou krytinou. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, vonkajšie úpravy povrchov tvoria hladké omietky. V roku 2011 boli niektoré priestory zrekonštruované.

Objekt bol daný do užívania v roku 1997.

Budova je momentálne plne obsadená.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem alebo informácie o tejto nehnuteľnosti stačí vyplniť náš krátky formulár a my Vám do 24 hodín odpovieme.