Skip to main content
Späť na výber

Fiľakovo

Farská lúka, s. č. 1886

379 m²
Podlahová plocha

464 m²
Zastavaná plocha

Informácie

Jedná sa o samostatne stojaci objekt s jedným nadzemným podlažím. Nosná konštrukcia je v stavebnej sústave S1.2/83 Jedná sa o montovaný skelet s pozdĺžnym nosným systémom. Strop je vyskladaný z predpätých stropných panelov „SPIROL“. Obvodový plašť je murovaný z pórobetónových tvárnic, strecha je plochá dvojplášťová, krytina živičná. Objekt bol daný do užívania v roku 1994.

V roku 2011 prebehla rekonštrukcia v rozsahu zateplenia, výmena okien, vstupov, podláh, podhľadov. Bola vymenené rozvody vody a elektriny.

Budova je momentálne plne obsadená.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem alebo informácie o tejto nehnuteľnosti stačí vyplniť náš krátky formulár a my Vám do 24 hodín odpovieme.