Skip to main content
Späť na výber

Banská Štiavnica

L. Svobodu 42, s. č. 1778

1123 m²
Podlahová plocha

1260 m²
Zastavaná plocha

Informácie

Budova je založená na základových pásoch a pätkách z betónu s vodorovnou izoláciou. Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový skelet pozostávajúci zo stĺpov osadených do pätiek. Na stĺpoch sú osadené prefabrikované prievlaky na ktorých sú osadené stropné prefabrikáty. Opláštenie je zhotovené z pórobetónových tvaroviek. Strešnú konštrukciu tvorí drevený sedlový krov pokrytý hliníkovým plechom.

Budova je momentálne plne obsadená.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem alebo informácie o tejto nehnuteľnosti stačí vyplniť náš krátky formulár a my Vám do 24 hodín odpovieme.